Information om behandling af persondata hos Hoff Service - GDPR

Generelt
For at kunne gennemføre vores arbejde, der blandt andet består i at vi optræder som mellemled mellem ejendommes administratorer, ejere, bestyrelse, forvaltere, beboere samt nødvendige service- og håndværksfirmaer har vi brug for navne, adresser, telefonnumre, mailadresser og i visse tilfælde også CVR-numre. Persondata anvendes ikke uden for Hoff Service faglige virke.

Grundlag for behandling af oplysninger
Vi indsamler kun nødvendige data på baggrund af kontraktlige aftaler.
Vi indsamler kun disse oplysninger til brug for nødvendig kommunikation for:

Ejendommens drift
Afhjælpning af skader og fejl
Kundekontakt
Administration af kundeforholdet

Videregivelse af oplysninger
Kontaktoplysninger kan videregives til håndværkere, rådgivere og anden virksomhed der rekvireres på kundens vegne. Kontaktoplysninger overføres også til bogholderisystem der er en cloud baseret program.

Tavshedspligt
Hoff Service videregiver ikke uberettiget oplysninger om kunder og beboere, som vi gennem vort arbejde har fået kendskab til.

Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger
Hvis de oplysninger Hoff Service har er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet, så vidt det ikke strider mod anden lovgivning eller umuliggør håndteringen af vort virke.

Opbevaring af data
Persondata opbevares i Cloud baseret tjenester

Sletning af data
Sletning af unødige persondata kan til enhver tid ønskes gennemført. Efter ophør af kontrakt opbevares data imellem 1 og 2 år. Dette gøres af hensyn til historik hvis det er nødvendigt på et rimeligt senere tidspunkt.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Hoff Service
Bellmans Plads 28
2100 København Ø
CVR 19719677
Hoffservice.dk
Tlf. 26277328
hoffservice@gmail.com